Založení Divizny

I. Kdo jsme

Divizna – středisko Diakonie a misie CČSH. Jsme parta lidí, která se už několik let na profesionální, ale především dobrovolné bázivěnuje zapojení dětí a dospělých s nejtěžším mentálním a fyzickým postižením do běžného života. Někteří z nás se jako speciální pedagogové a asistenti se věnují péči o děti s postižením v DC Paprsek nebo v ZŠ praktické a speciální v Horních Počernicích. Další v Divizně působí jako dobrovolníci. Mnozí z našich dobrovolníků jsou žáky základní školy.

II. Co chceme

Naším hlavním cílem je podpora rodin, které pečují o dítě s těžkým   zdravotním postižením a odstranění bariér, které před nimi zbytečně stojí. Jde nám i o propojení komunit. Daří se nám postupně do našich aktivit zapojovat i děti a rodiny z azylového domu. Rodiny, které jsou sociálně znevýhodněné. Jde nám o to, abychom dokázali svět zdravých a lidí s postižením nebo jinými problémy propojit.

III. Jak dál

Nadále budeme rozvíjet naši myšlenku o tom, že je možné různé světy propojit. Sdílet je jako jediný svět ,který je otevřený každému z nás.