Rekonstrukce, kterou jsme začali v říjnu 2016 se pomalu chýlí ke konci. Budova byla zateplena a dostala novou fasádu, ale hlavně jsme přestavěli spodní patro domu, kde byla modlitebna, na zcela nový prostor.

     Modlitebnu jsme koncipovali opačným směrem, tedy oltář je již správně na východní stranu, nechali jsme vyrobit nový oltář. Celý prostor je víceúčelový, dá se rozdělovat na menší a větší celky, přistavěli jsme kuchyňku a sociální zázemí.  Bude zde fungovat klub Divizna, který je diakonickým střediskem husitské církve a již od roku 2014 se věnuje volnočasovým aktivitám  

3

handicapovaných  dětí. Nyní jsme tedy dostali prostory, které budou pro Diviznu zázemím. Samozřejmostí je bezbariéroý vstup, a nově upravená zahrada.  

     V nových prostorách kromě pravidelného duchovního života chceme provozovat mnoho dalších činností. Bude zde fungovat Pohybové studio Divizna Jáji Brenkusové, připravujem další různé formy cvičení, zajímavé přednášky a kurzy, poradenství.

          Budeme se na Vás těšit v nových prostorách.

Do fotogalerie jsme přidali snímky zachycující rekonstrukci.